Med Anonymitetsindstillinger kan du se og kontrollere, hvilke apps og systemtjenester der har adgang til Lokalitetstjenester og til kontakter, kalendere, påmindelser og fotografier.

Lokalitetstjenester lader lokalitetsbaserede apps som Påmindelser, Kort og Kamera indsamle og bruge data om din lokalitet. Din omtrentlige placering bestemmes vha. tilgængelige oplysninger fra mobilnetværket, lokale Wi-Fi-netværk (hvis Wi-Fi er slået til) og GPS (måske ikke tilgængeligt i alle områder). De lokalitetsdata, der indsamles af Apple, har ikke et format, der kan identificere dig personligt. Når en app bruger lokalitetstjenester, vises symbolet for lokalitetstjenester på menulinjen.

 • Slå lokalitetstjenester til og fra: Gå til Indstillinger > Anonymitet > Lokalitetstjenester. Du kan slå det fra for nogle eller alle apps og tjenester. Hvis du slår lokalitetstjenester fra, bliver du bedt om at slå dem til igen, næste gang en app eller en tjeneste prøver at bruge det.

 • Slå lokalitetstjenester fra for systemtjenester: Flere systemtjenester, f.eks. kalibrering af kompas og lokalitetsbaserede iAds bruger lokalitetstjenester. Du kan se deres status ved at slå dem til eller fra, eller du kan vise symbolet for lokalitetstjenester på menulinjen, når de bruger din lokalitet, ved at gå til Indstillinger > Anonymitet > Lokalitetstjenester > Systemtjenester.

 • Slå adgang til private oplysninger fra: Gå til Indstillinger > Anonymitet. Du kan se, hvilke apps og funktioner der har bedt om og fået adgang til følgende oplysninger:

 • Kontakter

 • Kalender

 • Påmindelser

 • Fotografier

 • Bluetooth-deling

 • Mikrofon

 • Twitter

 • Facebook

Du kan slå hver apps adgang til hver kategori af oplysninger fra. Gennemgå betingelserne og reglerne for beskyttelse af kunders anonymitet for hver tredjeparts-app for at få oplysninger om, hvordan det bruger de data, det beder om adgang til.