Indtast tekst
Tryk på et tekstfelt for at vise tastaturet på skærmen, og tryk derefter på bogstaver…

Rediger tekst
Revider tekst: Hold fingeren på teksten for at vise forstørrelsesglasset, og træk derefter for at…

Arkiver tastetryk
Med en genvej kan du indtaste et ord eller et udtryk ved blot at skrive…

Brug et Apple Wireless Keyboard
Du kan bruge et Apple Wireless Keyboard (købes separat) til at skrive på iPhone. Tastaturet…

Tilføj eller skift tastaturer
Du kan slå indtastningsfunktioner, f.eks. stavekontrol, til og fra, tilføje tastaturer til brug med forskellige…