Med iMessage eller mms kan du sende og modtage fotografier og videoer og sende lokaliteter, kontaktoplysninger og memoer. Størrelsesbegrænsningen på bilag bestemmes af din tjenesteudbyder – iPhone kan om nødvendigt komprimere foto- og videobilag.

  • Send et fotografi eller en video: Tryk på knappen vedlæg billede. Du kan vælge et eksisterende billede eller en eksisterende video på iPhone eller selv optage et fotografi eller en video.

  • Se fotografiet eller videoen i fuld størrelse: Tryk på fotografiet eller videoen. Du kan se andre fotografier og videoer i samtalen ved at trykke på knappen liste. Tryk på knappen tilbage. for at vende tilbage til samtalen.

  • Send emner fra en anden app: I den anden app skal du trykke på Del eller knappen handling og derefter trykke på Besked.

  • Del, arkiver eller udskriv et bilag: Tryk på bilaget, og tryk på knappen handling.

  • Kopier et fotografi eller en video: Tryk på og hold fingeren på bilaget, og tryk derefter på Kopier.

  • Føj en person til dine kontakter: Tryk på Kontakt fra en samtale, og tryk derefter på Opret ny kontakt.

  • Arkiver kontaktoplysninger: Tryk på Kontakter øverst på skærmen, tryk på infoknappen, og tryk derefter på Opret ny kontakt eller Føj til eksisterende kontakt.