En liste med beskeder Tryk på Rediger for at slette, flytte eller markere flere beskeder.
  • Indsæt et fotografi eller en video: Tryk på indsætningsmærket. Tryk på pilene for at se flere muligheder. Se også Rediger tekst .

Der skrives en besked. Tryk på feltet Cc/bcc for at ændre adresserne Fra, Cc eller Bcc. Tryk på indsætningsmærket for at vise formatmenuen, tryk derefter på Indsæt foto eller video for at føje et emne til beskeden. Du ændrer signaturen “Sendt fra min iPhone” ved at gå til Indstillinger > E-mail, kontakter, kalendere.
  • Citer noget tekst, når du svarer: Tryk på indsætningsmærket, og vælg den tekst, du vil inkludere. Tryk på knappen svar., og tryk derefter på Svar. Du kan slå indrykningen af citeret tekst fra i Indstillinger > E-mail, kontakter, kalendere > Ryk citatniveau ind.

  • Send en besked fra en anden konto: Tryk på feltet Fra for at vælge en konto.

  • Flyt en modtager fra Cc til Bcc: Når du skriver modtagere, kan du trække dem fra et felt til et andet eller ændre deres rækkefølge.