Tryk på Svar for at besvare et indgående opkald. Hvis iPhone er låst, skal du trække mærket. Du kan også trykke på knappen i midten på dit hovedsæt.

Den nederste del af låseskærmen ved et indgående opkald med knapperne Påmind mig, Besked, Afvis og Svar.
  • Gør et opkald lydløst: Tryk på knappen Vågeblus til/fra eller en af lydstyrkeknapperne. Du kan stadig besvare opkaldet, når du har gjort det lydløst, inden det viderestilles til telefonsvareren.

  • Afvis et opkald, og send det direkte til telefonsvareren: Gør et af følgende:

  • Tryk to gange hurtigt efter hinanden på knappen Vågeblus til/fra.

  • Tryk på og hold knappen i midten på hovedsættet nede i omkring to sekunder. To lave biplyde bekræfter, at opkaldet er afvist.

  • Tryk på Afvis (hvis iPhone ikke er på vågeblus, når du modtager et opkald).

Bemærk: I nogle områder afbrydes forbindelsen til afviste opkald uden at blive sendt til telefonsvareren.

  • Svar med en sms i stedet for at besvare opkaldet: Tryk på Besked, og vælg derefter et svar eller tryk på Speciel. Du opretter dine egne standardsvar ved at gå til Indstillinger > Telefon > Svar med besked og trykke på en af standardbeskederne og overskrive den med din egen tekst.

  • Mind dig selv om at ringe tilbage: Tryk på Påmind mig, og vælg, hvornår du vil have påmindelsen.