VoiceOver
læser det op, der sker på skærmen, så du kan bruge iPhone uden at se…

VoiceOver i grundtræk
Vigtigt: VoiceOver ændrer de bevægelser, du bruger til at betjene iPhone. Når VoiceOver er slået…

Brug iPhone med VoiceOver
Lås iPhone op: Tryk på knappen Hjem eller Vågeblus til/fra, skub for at låse op…

Lær at bruge VoiceOver-bevægelser
Når VoiceOver er slået til, har standardbevægelser på den berøringsfølsomme skærm en anden effekt, og…

Brug VoiceOver-rotoren
Brug rotoren til at vælge, hvad der skal ske, når du skubber opad og nedad,…

Brug tastaturet på skærmen
Når du aktiverer et tekstfelt, der kan redigeres, vises tastaturet på skærmen (medmindre du har…

Skriv med din finger
Start håndskriftsfunktionen: Brug rotoren til at vælge Håndskrift. Hvis håndskrift ikke findes i rotoren, skal…

Læs matematiske ligninger
VoiceOver kan læse matematiske ligninger op kodet vha.: MathML på internettet MathML eller LaTeX i…

Foretag telefonopkald med VoiceOver
Besvar eller afslut et opkald: Tryk to gange på skærmen med to fingre. Når du…

Brug VoiceOver med Safari
Søg på internettet: Vælg søgefeltet, skriv dit søgeudtryk, og skub derefter til højre eller venstre…