Voit ohjata VoiceOveria Applen langattomalla näppäimistöllä, josta on muodostettu pari iPhonen kanssa. Katso Applen langattoman näppäimistön käyttäminen.

VoiceOver-näppäinkomennoilla voi liikkua näytössä, valita sen kohteita, lukea näytön sisältöä, säätää roottoria ja suorittaa muita VoiceOver-toimintoja. Useimmat komennot sisältävät Ctrl-Optio-yhdistelmän, joka lyhennetään seuraavassa taulukossa ”VO”.

VoiceOver-ohjeesta saat tietoja näppäimistön asettelusta sekä lukuisiin näppäinyhdistelmiin liittyvistä toiminnoista. VoiceOver-ohje puhuu näppäimiä ja näppäinkomentoja samalla kun kirjoitat niitä suorittamatta kuitenkaan niihin liittyvää toimintoa.

VoiceOver-näppäinkomennot

VO = ctrl-optio

 • VoiceOver-ohjeen laittaminen päälle:  VO–K

 • VoiceOver-ohjeen laittaminen pois päältä:  Esc

 • Seuraavan tai edellisen kohteen valitseminen:  VO–oikea nuoli tai VO–vasen nuoli

 • Valitun kohteen aktivoiminen kaksoisnapauttamalla:  VO–välilyönti

 • Koti-painikkeen painaminen:  VO–H

 • Valitun kohteen pitäminen painettuna:  VO–vaihto–M

 • Siirtyminen tilapalkkiin:  VO–M

 • Lukeminen nykyisestä kohdasta alkaen:  VO–A

 • Lukeminen alusta:  VO–B

 • Lukemisen keskeyttäminen tai jatkaminen:  Control

 • Viimeisimmän puhutun tekstin kopioiminen leikepöydälle:  VO–vaihto–C

 • Tekstin etsiminen:  VO–F

 • VoiceOverin mykistäminen tai mykistyksen poistaminen:  VO–S

 • Ilmoituskeskuksen avaaminen:  Fn–VO–nuoli ylös

 • Ohjauskeskuksen avaaminen:  Fn–VO–nuoli alas

 • Kohteen valitsimen avaaminen:  VO–I

 • Valitun kohteen tyypin vaihtaminen:  VO–/

 • Kaksoisnapauttaminen kahdella sormella:  VO–”-”

 • Roottorin säätäminen:  Pikaselaimen käyttö (katso alla):

 • Pyyhkäisy ylös- tai alaspäin:  VO–nuoli ylös tai VO–nuoli alas

 • Puheroottorin säätäminen:  VO–komento–vasen nuoli tai VO–komento–oikea nuoli

 • Puheroottorin määrittämän asetuksen säätäminen:  VO–komento–nuoli ylös tai VO–komento–nuoli alas

 • Näyttöverhon laittaminen päälle tai pois:  VO–vaihto–S

 • Edelliseen näyttöön palaaminen:  Esc

Pikaselaus

Ohjaa VoiceOveria nuolinäppäimillä laittamalla pikaselaus päälle.

 • Pikaselauksen laittaminen päälle tai pois:  Vasen nuoli–oikea nuoli

 • Seuraavan tai edellisen kohteen valitseminen:  Oikea nuoli tai vasen nuoli

 • Roottorin määrittämän seuraavan tai edellisen kohteen valitseminen:  Nuoli ylös tai nuoli alas

 • Ensimmäisen tai viimeisen kohteen valitseminen:  Ctrl–nuoli ylös tai ctrl–nuoli alas

 • Valitun kohteen aktivoiminen kaksoisnapauttamalla:  Nuoli ylös–nuoli alas

 • Vierittäminen ylös, alas, vasemmalle tai oikealle:  Optio–nuoli ylös, optio–nuoli alas, optio–vasen nuoli tai optio–oikea nuoli

 • Roottorin säätäminen:  Nuoli ylös–vasen nuoli tai nuoli ylös–oikea nuoli

Voit käyttää myös Applen langattoman näppäimistön numeronäppäimiä puhelinnumeron valitsemiseen Puhelimessa tai numerojen syöttämiseen Laskimessa.

Yhden näppäimen pikaselaus verkkoselausta varten

Kun katselet verkkosivua ja pikaselaus on päällä, voit selata sivua nopeasti näppäimistön seuraavien näppäinten avulla. Näppäimen painaminen siirtää siihen liitetyn tyypin mukaiseen kohteeseen. Jos haluat siirtyä edelliseen kohteeseen, pidä vaihtonäppäintä painettuna, kun kirjoitat kirjaimen.

 • Otsikko:  H

 • Linkki:  L

 • Tekstikenttä:  R

 • Painike:  B

 • Lomakesäädin:  C

 • Kuva:  I

 • Taulukko:  T

 • Staattinen teksti:  S

 • Maamerkki:  W

 • Luettelo:  X

 • Samantyyppinen kohde:  M

 • Tason 1 otsikko:  1

 • Tason 2 otsikko:  2

 • Tason 3 otsikko:  3

 • Tason 4 otsikko:  4

 • Tason 5 otsikko:  5

 • Tason 6 otsikko:  6

Tekstin muokkaaminen

Työstä tekstiä näillä komennoilla (pikaselauksen ollessa pois päältä). VoiceOver lukee tekstiä samalla kun liikutat lisäyskohtaa.

 • Siirtyminen eteen- tai taaksepäin yhden merkin verran:  Oikea nuoli tai vasen nuoli

 • Siirtyminen eteen- tai taaksepäin yhden sanan verran:  Optio–oikea nuoli tai Optio–vasen nuoli

 • Siirtyminen eteen- tai taaksepäin yhden rivin verran:  Nuoli ylös tai nuoli alas

 • Siirtyminen rivin alkuun tai loppuun:  Komento–vasen nuoli tai Komento–nuoli alas

 • Siirtyminen kappaleen alkuun tai loppuun:  Optio–nuoli ylös tai Optio–nuoli alas

 • Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen:  Optio–nuoli ylös tai Optio–nuoli alas

 • Siirtyminen tekstikentän ylä- tai alareunaan:  Komento–nuoli ylös tai Komento–nuoli alas

 • Tekstin valitseminen liikkuessasi:  Vaihto + mikä tahansa yllä olevista lisäyskohdan liikuttamiskomennoista

 • Koko tekstin valitseminen:  Komento–A

 • Valitun tekstin kopiointi, leikkaaminen tai sijoittaminen:  Komento–C, Komento–X tai Komento–V

 • Peru tai palauta edellinen muutos:  Komento–Z tai Vaihto–komento–Z