Als iets niet helemaal naar behoren werkt, kunt u het probleem mogelijk verhelpen door de iPhone opnieuw op te starten, een app geforceerd te stoppen of de iPhone opnieuw in te stellen.

  • De iPhone opnieuw opstarten: Houd de knop voor de sluimerstand ingedrukt totdat u een rode schuifknop op het scherm ziet. Versleep deze schuifknop om de iPhone uit te zetten. U kunt de iPhone weer inschakelen door de knop voor de sluimerstand ingedrukt te houden totdat het Apple logo verschijnt.

  • Een programma geforceerd stoppen: Druk in het beginscherm tweemaal op de thuisknop en veeg omhoog in het appscherm.

Als u de iPhone niet kunt uitschakelen of als het probleem zich blijft voordoen, moet u het apparaat mogelijk opnieuw instellen. Doe dit alleen als het niet lukt om uw iPhone opnieuw op te starten.

  • De iPhone opnieuw instellen: Houd tegelijkertijd zowel de sluimerknop als de thuisknop minimaal tien seconden ingedrukt totdat het Apple logo verschijnt.

    U kunt het woordenboek, de netwerkinstellingen, de indeling van het beginscherm en de locatiewaarschuwingen opnieuw instellen. Ook kunt u alle instellingen en al het materiaal op het apparaat wissen.