Scanarea punctelor vă permite să selectați un articol de pe ecran prin indicarea acestuia cu un cursor de scanare.

  • Activarea scanării punctelor: Utilizați scanarea articolelor pentru a selecta Configurări din meniu, apoi selectați opțiunea Mod articol pentru a o comuta la Mod punctual. Cursorul vertical apare atunci când închideți meniul.

  • Revenirea la scanarea articolelor: Selectați Configurări din meniul controlului, apoi selectați Mod punctual pentru a-l comuta la Mod articol.