Important: VoiceOver modifică gesturile pe care le utilizați pentru a controla iPhone-ul. Când opțiunea VoiceOver este activată, trebuie să utilizați gesturi VoiceOver pentru a opera iPhone-ul, chiar și pentru a dezactiva VoiceOver.

 • Activarea sau dezactivarea VoiceOver: Accesați Configurări > General > Accesibilitate > VoiceOver sau utilizați scurtătura de accesibilitate. A se vedea Scurtătură accesibilitate.

 • Explorarea: Trageți degetul dvs. peste ecran. VoiceOver enunță fiecare articol pe care îl atingeți. Ridicați degetul pentru a lăsa un articol selectat.

  • Selectarea unui articol:  Apăsați articolul sau ridicați degetul în timp ce trageți peste acesta.

  • Selectarea articolul următor sau anterior:  Glisați la dreapta sau la stânga cu un deget. Ordinea articolelor este de la stânga la dreapta și de sus în jos.

  • Selectarea articolului de deasupra sau dedesubt:  Configurați rotorul la Navigare verticală, apoi glisați în sus sau în jos cu un deget. Dacă nu găsiți Navigare verticală în rotor, poate fi necesar să o adăugați; a se vedea Utilizarea rotorului VoiceOver.

  • Selectarea primului sau ultimului articol de pe ecran:  Apăsați cu patru degete în partea de sus sau de jos a ecranului.

  • Selectarea unui articol după nume:  Apăsați triplu cu două degete oriunde pe ecran pentru a deschide selectorul de articole. Apoi, scrieți un nume în câmpul de căutare sau glisați la dreapta sau la stânga pentru a vă deplasa alfabetic prin listă, sau apăsați indexul tabelului din dreapta listei și glisați în sus sau în jos pentru a vă deplasa rapid prin lista de articole. Sau utilizați scrierea de mână pentru a selecta un articol prin scrierea numelui acestuia; consultați Scrierea cu degetul dvs..

  • Modificarea numelui unui articol pentru a-l face mai ușor de găsit:  Selectați articolul, apoi apăsați și țineți cu două degete oriunde pe ecran.

  • Enunțarea textului articolului selectat:  Configurați rotorul la caractere sau cuvinte, apoi glisați în jos sau în sus cu un deget.

  • Activarea sau dezactivarea enunțării indicațiilor:  Accesați Configurări > General > Accesibilitate > VoiceOver > Enunțare indicații.

  • Utilizarea ortografiei fonetice:  Accesați Configurări > General > Accesibilitate > VoiceOver > Feedback fonetic.

  • Enunțarea întregului ecran, începând de sus:  Glisați în sus cu două degete.

  • Enunțarea de la articolul curent până în josul ecranului:  Glisați în jos cu două degete.

  • Suspendarea enunțării  Apăsați o dată cu două degete. Apăsați din nou cu două degete pentru a relua enunțarea sau selectați alt articol.

  • Tăierea sonorului VoiceOver:  Apăsați dublu cu trei degete. Repetați pentru a restabili sonorul. Dacă utilizați o tastatură externă, apăsați tasta Control.

  • Tăierea volumului efectelor sonore:  Dezactivați Configurări > General > Accesibilitate > VoiceOver > Utilizare efecte sonore.

 • Utilizarea unui cursor VoiceOver mai mare: Activați Configurări > General > Accesibilitate > VoiceOver > Cursor mare.

 • Ajustarea vocii de enunțare: Puteți ajusta caracteristicile vocii de enunțare VoiceOver pentru a o face mai ușor de înțeles:

  • Modificarea volumului enunțării:  Utilizați butoanele de volum de pe iPhone sau adăugați volumul la rotor, apoi glisați în sus și în jos pentru a-l ajusta; a se vedea Utilizarea rotorului VoiceOver.

  • Modificarea vitezei de enunțare:  Accesați Configurări > General > Accesibilitate > VoiceOver și trageți glisorul Viteză enunțare. De asemenea, puteți să adăugați opțiunea Viteză enunțare la rotor, apoi să glisați în sus sau în jos pentru ajustare.

  • Utilizarea variațiilor de tonalitate:  VoiceOver utilizează o tonalitate mai înaltă la enunțarea primului articol dintr-un grup (precum o listă sau un tabel) și o tonalitate mai scăzută la enunțarea ultimului articol dintr-un grup. Accesați Configurări > General > Accesibilitate > VoiceOver > Variație tonalitate.

  • Enunțarea punctuației: Configurați rotorul la Punctuație, apoi glisați în sus sau în jos pentru a selecta cât de multe doriți să auziți.

  • Schimbarea limbii pentru iPhone:  Accesați Configurări > General > Internațional > Limbă. Pronunția pentru unele limbi este afectată de Configurări > General > Internațional > Format regional.

  • Configurați dialectul implicit pentru limba curentă din iPhone:  Accesați Configurări > General > Accesibilitate > VoiceOver > Limbi și dialecte.

  • Modificarea pronunției:  Configurați rotorul la Limbă, apoi glisați în sus sau în jos. Limba este disponibilă în rotor doar dacă selectați mai multe pronunții în Configurări > General > Accesibilitate > VoiceOver > Limbi și dialecte.

  • Alegerea pronunțiilor disponibile în rotor:  Accesați Configurări > General > Accesibilitate > VoiceOver > Limbi și dialecte. Pentru a ajusta calitatea vocii sau viteza de enunțare pentru fiecare limbă, apăsați butonul de informații suplimentare lângă limba respectivă. Pentru a schimba ordinea limbilor, apăsați Editați, apoi trageți butonul de reordonare în sus sau în jos. Pentru a șterge o limbă, apăsați Editați, apoi apăsați butonul de ștergere din stânga numelui limbii.

  • Schimbarea vocii de bază utilizate pentru citire:  Accesați Configurări > General > Accesibilitate > VoiceOver > Utilizare voce compactă.