Atunci când activați un câmp de text editabil, apare tastatura de pe ecran (cu excepția cazului în care aveți atașată o tastatură wireless Apple.

 • Activarea unui câmp de text: Selectați câmpul de text, apoi apăsați dublu. Apar punctul de inserare și tastatura de pe ecran.

 • Introducerea textului: Tastarea caracterelor utilizând tastatura de pe ecran:

  • Scrierea standard:  Selectați o tastă de pe tastatură prin glisarea în stânga sau în dreapta, apoi apăsați dublu pentru a introduce caracterul. Alternativ, deplasați degetul pe tastatură pentru a selecta orice tastă și, în timp ce continuați să atingeți tasta cu un deget, apăsați ecranul cu un alt deget. VoiceOver enunță tasta atunci când aceasta este selectată și încă o dată atunci când este introdus caracterul.

  • Scrierea tactilă:  Atingeți o tastă de pe tastatură pentru selectarea acesteia, apoi ridicați degetul pentru a introduce caracterul. Dacă atingeți o tastă greșită, glisați degetul pe tasta corectă. VoiceOver enunță caracterul pentru fiecare tastă pe care o atingeți, dar nu introduce un caracter până când nu ridicați degetul.

  • Selectarea scrierii standard sau tactile:  Cu opțiunea VoiceOver activată și o tastă selectată pe tastatură, utilizați rotorul pentru a selecta Mod scriere, apoi glisați în sus sau în jos.

 • Mutarea punctului de inserare: Glisați în sus sau în jos pentru a deplasa punctul de inserare înainte sau înapoi în text. Utilizați rotorul pentru a alege dacă doriți să deplasați punctul de inserție după caracter, după cuvânt sau după linie.

  VoiceOver emite un sunet atunci când punctul de inserare se deplasează și enunță caracterul, cuvântul sau linia peste care a trecut punctul de inserare. La deplasarea înainte după cuvinte, punctul de inserare este plasat la sfârșitul fiecărui cuvânt, înainte de spațiul sau de semnul de punctuație care îi urmează. La deplasarea înapoi, punctul de inserare este plasat la sfârșitul cuvântului precedent, înainte de spațiul sau de semnul de punctuație care îi urmează.

 • Deplasarea punctului de inserare după semnul de punctuație de la sfârșitul unui cuvânt sau al unei propoziții: Utilizați rotorul pentru a reveni la modul caracter.

  Când deplasați punctul de inserare după linie, VoiceOver enunță fiecare linie peste care treceți. La deplasarea înainte, punctul de inserare este plasat la începutul liniei următoare (cu excepția situației în care ajungeți la ultima linie dintr-un paragraf, caz în care punctul de inserare este mutat la sfârșitul liniei tocmai enunțate). La deplasarea înapoi, punctul de inserare este plasat la începutul liniei care este enunțată.

 • Modificarea feedbackului la scriere: Accesați Configurări > General > Accesibilitate > VoiceOver > Feedback la scriere.

 • Utilizarea pronunției fonetice în feedbackul la scriere: Accesați Configurări > General > Accesibilitate > VoiceOver > Utilizați fonetică. Textul este citit caracter cu caracter. VoiceOver enunță mai întâi caracterul, apoi echivalentul fonetic al acestuia - de exemplu, “f” și apoi “Florea”.

 • Ștergerea unui caracter: Utilizați tasta Ștergere înapoi cu tehnica standard sau scriere tactilă. VoiceOver enunță fiecare caracter care este șters. Dacă opțiunea Variație tonalitate este activată, VoiceOver enunță caracterele șterse cu o tonalitate mai joasă.

 • Selectarea textului: Configurați rotorul la Editare, glisați în sus sau în jos pentru a alege Selectați sau Selectați tot, apoi apăsați dublu. Dacă ați ales Selectați, cuvântul cel mai apropiat de punctul de inserare este selectat atunci când apăsați dublu. Pentru a mări sau micșora selecția, realizați o periere cu două degete pentru a închide meniul pop-up, apoi depărtați sau apropiați două degete.

 • Tăierea, copierea sau lipirea: Configurați rotorul la Editare, selectați textul, glisați în sus sau în jos pentru a alege Tăiați, Copiați sau Lipiți, apoi apăsați dublu.

 • Anularea: Agitați iPhone-ul, glisați la stânga sau la dreapta pentru a selecta acțiunea de anulat, apoi apăsați dublu.

 • Introducerea unui caracter accentuat: În modul de scriere standard, selectați caracterul simplu, apoi apăsați dublu și țineți până când auziți un sunet indicând apariția caracterelor alternative. Trageți în stânga sau în dreapta pentru a selecta și asculta opțiunile. Eliberați degetul pentru a introduce selecția curentă.

 • Schimbarea limbii tastaturii: Configurați rotorul la Limbă, apoi glisați în sus sau în jos. Selectați “limbă implicită” pentru a utiliza limba specificată în configurările Internațional. Articolul din rotorul limbă apare doar dacă ați selectat mai multe limbi în Configurări > General > Accesibilitate > VoiceOver > Rotor limbă.