• Căutarea pe web: Selectați câmpul de căutare, introduceți termenii căutării, apoi glisați la dreapta sau la stânga pentru a derula în jos sau în sus lista expresiilor de căutare sugerate. Apoi apăsați dublu pe ecran pentru a efectua căutări pe web folosind expresia selectată.

  • Saltul la următorul element de pagină de un anumit tip: Configurați rotorul la tipul de element, apoi glisați în sus sau în jos.

  • Configurarea opțiunilor rotorului pentru navigarea web: Accesați Configurări > General > Accesibilitate > VoiceOver > Rotor. Apăsați pentru selectarea sau deselectarea opțiunilor sau trageți butonul de reordonare în sus sau în jos pentru a repoziționa un articol.

  • Omiterea imaginilor în timpul navigării: Accesați Configurări > General > Accesibilitate > VoiceOver > Navigare imagini. Puteți opta să omiteți toate imaginile sau doar pe acelea fără descrieri.

  • Reducerea aglomerării unei pagini pentru a facilita citirea și navigarea: Selectați articolul Cititor în câmpul de adresă Safari (opțiunea nu este disponibilă pentru toate paginile).

Dacă asociați o tastatură wireless Apple cu iPhone-ul, puteți folosi comenzile de navigare rapidă cu tastă unică pentru a naviga paginile web. A se vedea Utilizarea VoiceOver cu o tastatură Apple wireless.