O pagină a unei cărți deschise. În partea de sus sunt, de la stânga la dreapta, butonul Bibliotecă, butonul tablă de materii, butonul aspect, butonul caută și butonul adaugă favorită. În partea inferioară este comanda selectorului de pagină.
 • Deschideţi o carte: Apăsați pe cartea pe care doriţi să o citiţi. Dacă nu o vedeţi în Bibliotecă, glisaţi în stânga sau în dreapta pentru a vedea alte colecţii.

 • Afișaţi comenzile: Apăsaţi lângă centrul unei pagini. Nu toate cărţile au acelaşi comenzi, dar unele dintre lucrurile pe care le puteţi face includ căutarea, vizualizarea tablei de materii şi partajarea a ceea ce citiţi.

 • Mărirea unei imagini: Apăsaţi de două ori pe imagine. În unele cărţi, apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru a afişa o lupă pe care o puteţi utiliza pentru a vizualiza o imagine.

 • Deplasaţi-vă la o pagină specifică: Utilizaţi comenzile de navigare în pagină din partea de jos a ecranului. Sau, apăsaţi pe butonul de căutare şi introduceţi un număr de pagină, apoi apăsaţi pe numărul paginii din rezultatele căutării.

 • Obţineţi o definiţie: Apăsaţi de două ori pe un cuvânt, apoi apăsaţi pe Defineşte în meniul care apare. Definiţiile nu sunt disponibile pentru toate limbile.

 • Reţineţi locul unde aţi rămas: Apăsaţi pictograma panglică favorită pentru a adăuga o favorită sau apăsaţi din nou pentru a o elimina. Nu trebuie să adăugaţi o favorită atunci când închideţi cartea, deoarece iBooks reţine locul unde aţi rămas. Puteţi avea mai multe favorite — pentru a le vedea pe toate, apăsaţi butonul tablă de materii, apoi apăsaţi Favorite.

 • Reţineţi părţile bune: Unele cărţi vă permit să adăugaţi evidenţieri şi notiţe. Apăsaţi de două ori pe un cuvânt pentru a-l selecta, mutaţi punctele de selecţie pentru a regla selecţia, apoi apăsaţi pe Evidenţiaţi sau Notiţă în meniul care apare. Pentru a vedea toate evidenţierile şi notiţele pe care le-aţi făcut, apăsaţi pe butonul listă, apoi apăsați Notițe.

 • Partajați părţile bune: Apăsați pe textul evidențiat, apoi apăsați pe butonul de partajare. În cazul în care cartea este din iBooks Store, un link la carte este inclus automat.

  Meniul pop-up care afișează comenzile pentru schimbarea culorii unei evidențieri sau notițe, ștergerea și partajarea notițelor.

 • Partajați un link către o carte: Apăsați lângă centrul unei pagini pentru a afișa comenzile, apoi apăsați pe butonul tablă de materii. Apăsaţi pe butonul de acțiune, apoi apăsaţi pe Partajaţi cartea.

 • Modificaţi modul în care arată o carte: Unele cărţi vă permit să schimbaţi fontul, dimensiunea fontului şi culoarea paginii. Apăsați buton aspect. Puteţi modifica alinierea şi despărţirea în silabe în Configurări > iBooks. Aceste configurări se aplică la toate cărţile care le acceptă.

  Meniul aspect afişând comenzi pentru luminozitate, culoare pagină şi afişare derulabilă.

 • Modificaţi luminozitatea: Apăsați buton de luminozitate. Dacă nu vedeți buton de luminozitate, apăsați buton aspect.