iPhone se conectează la Internet oricând este necesar, utilizând o conexiune Wi-Fi (dacă este disponibilă) sau rețeaua celulară a operatorului dvs. Pentru informații despre conectarea la o rețea Wi-Fi, a se vedea Conectarea la Wi-Fi.

Atunci când o aplicație trebuie să utilizeze Internetul, iPhone-ul întreprinde următoarele acțiuni, în ordine:

  • Se conectează prin cea mai recent utilizată rețea Wi-Fi disponibilă

  • Afișează o listă de rețele Wi-Fi din raza de acțiune și se conectează utilizând-o pe cea pe care o alegeți

  • Se conectează prin rețeaua de date celulare, dacă este disponibilă

Notă: Dacă nu este disponibilă nicio conexiune Wi-Fi la Internet, este posibil ca aplicațiile și serviciile să transfere date prin intermediul rețelei celulare a operatorului dvs, ceea ce poate cauza costuri suplimentare. Contactați operatorul dvs. pentru informații despre costurile planului dvs. de servicii celulare de date. Pentru informații despre gestionarea utilizării datelor celulare, a se vedea Configurările Celular.