Comenzile și informațiile cărților audio apar pe ecranul În redare atunci când începeți redarea.

Comenzile cărții audio cu bara de derulare de-a lungul părții de sus, titlul cărții și autorul. Comenzile de redare includ repetare 15 secunde anterioare și salt înainte 15 secunde, precum și o bară de derulare cu cap de redare. În colțul din dreapta jos se află butonul viteză de redare.