Efectuarea apelurilor telefonice și comandarea redării muzicii utilizând Comenzi vocale. (Pe iPhone 4S sau o versiune ulterioară, puteți utiliza Siri pentru a controla vocal iPhone-ul. A se vedea Adresarea solicitărilor.)

Notă: Comenzile vocale și configurările pentru comenzi vocale nu sunt disponibile când este activată funcționalitatea Siri.

Ecranul Conezi vocale, prezentând exemple ale comenzilor care pot fi utilizate. O formă de val apare de-a lungul părții de jos a ecranului.
  • Utilizarea funcționalității Comenzi vocale: Dezactivați Siri din Configurări > General > Siri, apoi apăsați și mențineți butonul principal până când apare ecranul pentru comenzi vocale și auziți un bip sau apăsați și mențineți apăsat butonul central de pe căști. A se vedea Utilizarea unui set de căști cu microfon Apple.

Pentru cele mai bune rezultate:

  • Vorbiți clar și natural.

  • Rostiți doar comenzi vocale, nume și numere. Faceți mici pauze între comenzi.

  • Utilizați nume complete.

  • Schimbarea limbii pentru Comenzi vocale: Implicit, funcția Comenzi vocale se așteaptă să enunțați comenzi vocale în limba care este configurată pentru iPhone (în Configurări > General > Internațional > Limbă). Pentru a utiliza funcția Comenzi vocale în altă limbă sau alt dialect, accesați Configurări > General > Internațional > Comenzi vocale.

Comenzile vocale pentru aplicația Muzică sunt întotdeauna activate, dar puteți împiedica Comenzile vocale să formeze numere atunci când iPhone-ul este blocat. Accesaţi Configurări > Touch ID și cod de acces (iPhone 5s) sau Configurări > Cod de acces (alte modele) şi dezactivaţi Apelare vocală.

Pentru comenzi individuale, consultați Efectuarea unui apel și Siri și Comenzi vocale. Pentru informați suplimentare despre utilizarea funcționalității Comenzi vocale, inclusiv informații despre utilizarea comenzilor vocale în limbi diferite, accesați support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=ro_RO.