• Împiedicarea afișării tichetelor pe ecranul blocat:  Accesaţi Configurări > Touch ID și cod de acces (iPhone 5s) sau Configurări > Cod de acces (alte modele), apoi apăsați pe Activaţi codul. Apoi, sub Acces în ecranul de blocare, dezactivați Passbook. În cazul tichetelor cu notificări, pentru a împiedica afișarea unui anumit tichet pe ecranul de blocare, apăsați tichetul, apăsați butonul de informații, apoi dezactivați Afișare pe ecran blocat.

  • Configurarea opțiunilor de notificare: Accesați Configurări > Centru de notificări > Passbook.

  • Includerea tichetelor de pe celelalte dispozitive iOS ale dvs: Accesați Configurări > iCloud și activați Passbook.