• Crearea unui nou album: Apăsați Albume, apăsați butonul de adăugare, introduceți un nume, apoi apăsați Salvați. Selectați pozele și clipurile video de adăugat în album, apoi apăsați OK.

Notă: Albumele create pe iPhone nu sunt sincronizate înapoi pe computerul dvs.

  • Adăugarea articolelor într-un album existent: În timpul vizualizării miniaturilor, apăsați Selectați, selectați articolele, apăsați Adăugați la, apoi selectați albumul.

  • Gestionarea albumelor: În timpul vizualizării listei dvs. de albume, apăsați Editați.

  • Redenumirea unui album:  Selectați albumul, apoi introduceți alt nume.

  • Rearanjarea albumelor:  Trageți butonul de reordonare.

  • Ștergerea unui album:  Apăsați butonul de ștergere.

Doar albumele create pe iPhone pot fi redenumite sau șterse.