Pentru a asculta sau edita, apăsați o înregistrare din lista aflată în partea de jos a ecranului.
  • Scurtarea unei înregistrări: Apăsați înregistrarea, apăsați Editați, apoi trageți marcajele roșii de început și de sfârșit. Apăsați butonul de redare pentru a preasculta. După efectuarea reglărilor, apăsați Scurtare pentru a salva. Porțiunile pe care le eliminați nu pot fi recuperate.