Atunci când vorbiți la telefon sau ascultați melodii, filme sau alt conținut multimedia, butoanele din partea laterală a iPhone-ului ajustează volumul audio. În alte cazuri, butoanele controlează volumul pentru sonerie, alerte și alte efecte sonore.

AVERTISMENT: Pentru informații importante privind protejarea auzului, consultați Informații importante privind siguranța.

Partea superioară a unui iPhone cu un detaliu al butoanelor de mărire și de micșorare a volumului.
  • Blocarea volumelor pentru sonerie și alerte: Accesați Configurări > Sunete și dezactivați opțiunea “Ajustare din butoane”. Pentru a limita volumul pentru muzică și videoclipuri, accesați Configurări > Muzică > Limită volum.

Notă: În unele țări ale Uniunii Europene (UE), iPhone-ul vă poate avertiza dacă volumul configurat depășește nivelul recomandat de UE pentru protejarea auzului. Pentru a crește volumul peste acest nivel, poate fi necesar să eliberați pentru scurt timp comanda de volum. Pentru a limita volumul maxim al căștilor la acest nivel, accesați Configurări > Muzică > Limită volum și activați Limită volum UE. Pentru a împiedica modificarea limitei de volum, accesați Configurări > General > Restricții.

De asemenea, puteți oricare dintre butoanele de volum pentru a face o poză sau pentru a înregistra un videoclip. A se vedea Fotografierea și filmarea.