Acest dispozitiv este în confirmitate cu partea 15 din Regulile FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu trebuie să determine interferențe dăunătoare, și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe ce pot determina funcționarea nedorită.

Notă: Acest echipament a fost testat și s-a dovedit că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de clasă B, în conformitate cu partea a 15-a a Regulilor FCC. Aceste limitări sunt destinate să ofere o protecție adecvată împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalare la domiciliu. Acest echipament generează, folosește și poate emite energie de radiofrecvență și, în cazul în care nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile furnizate, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Totuși, nu există nicio garanție că nu se vor produce interferențe într-o anumită instalare. Dacă acest echipament produce interferențe dăunătoare la recepția radio și de televiziune, aspect care poate fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este sfătuit să încerce corectarea fenomenului de interferență prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

  • Reorientarea sau schimbarea poziției antenei de recepție.

  • Mărirea distanței dintre echipament și receptor.

  • Conectarea echipamentului la o priză sau la un circuit de alimentare diferit de acela la care este conectat receptorul.

  • Pentru ajutor, consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV experimentat.

Important: Schimbările sau modificările aduse acestui produs care nu sunt autorizate de Apple pot anula conformitatea electromagnetică (EMC) și pot nega autoritatea dvs. de a opera produsul. Acest produs a demonstrat conformitatea EMC în condiții care au inclus utilizarea de dispozitive periferice conforme și cabluri ecranate între componentele sistemului. Este important să utilizați dispozitive periferice conforme și cabluri ecranate între componentele sistemului pentru a reduce posibilitatea producerii de interferențe radiourilor, televizoarelor și altor dispozitive electronice.