Efectuarea unui apel de pe iPhone presupune doar alegerea unui număr din contactele dvs. sau apăsarea unuia dintre numerele favorite sau apelurile recente. Alternativ, puteți utiliza Siri pentru a solicitări precum “call Bob Jones”.

AVERTISMENT: Pentru informații importante privind evitarea distragerii atenției în timpul conducerii, consultați Informații importante privind siguranța.

Tastele Telefon cu rândul de file dispuse de-a lungul părții de jos a ecranului iPhone-ului prezentând opțiuni. Filele, de la stânga la dreapta, sunt: Favorite, Apeluri, Contacte, Taste și Mesagerie. Fila Apeluri are o insignă indicând numărul de apeluri ratate.
  • Adăugarea favoritelor: Utilizând numerele din secțiunea Favorite, puteți efectua un apel cu o singură apăsare. Pentru a adăuga pe cineva în lista dvs. Favorite, apăsați butonul de adăugare. De asemenea, puteți adăuga la Favorite nume din Contacte. În Contacte, apăsați Adăugați la Favorite în partea de jos a unei fișe și apăsați numărul de adăugat.

  • Ștergerea unui nume sau rearanjarea listei Favorite: Apăsați Editați.

  • Întoarcerea unui apel recent: Apăsați Apeluri, apoi apăsați apelul. Apăsați butonul de informații suplimentare pentru a obține mai multe informații despre apel sau despre apelant. O insignă roșie indică numărul de apeluri ratate.

  • Apelarea manuală: Apăsați Taste, introduceți numărul, apoi apăsați Sunați.

  • Lipirea unui număr în ecranul Taste:  Apăsați ecranul deasupra tastaturii, apoi apăsați Lipiți.

  • Introducerea unei pauze scurte (2 secunde):  Atingeți tasta “*” până când apare o virgulă.

  • Introducerea unei pauze lungi (pentru a suspenda apelarea până la apăsarea butonului Apelare): Atingeți tasta “#” până când apare semnul punct și virgulă.

  • Reapelarea ultimului număr:  Apăsați Taste, apăsați Sunați pentru a afișa numărul, apoi apăsați din nou Sunați.

  • Utilizarea Siri sau a funcționalității Comenzi vocale: Țineți apăsat butonul principal, spuneți “call” sau “dial”, apoi spuneți numele sau numărul. Puteți adăuga “at home”, “work” sau “mobile”. A se vedea Adresarea solicitărilor și Comenzi vocale.

Pentru cele mai bune rezultate, spuneți numele complet al persoanei pe care o apelați. La apelarea vocală a unui număr, pronunțați fiecare cifră separat - de exemplu, spuneți “four one five, five five five….”. Pentru codul regional 800 în S.U.A., puteți spune “eight hundred”.