• Configurarea funcțiilor de redirecționare a apelurilor, apel în așteptare sau identificarea apelantului: (GSM) Accesați Configurări > Telefon.

  • Redirecționarea apelurilor:  Pictograma Redirecționare apel apare în bara de stare atunci când este activată redirecționarea apelurilor. Trebuie să vă aflați în aria de acoperire a rețelei celulare atunci când configurați iPhone-ul pentru a redirecționa apelurile, în caz contrar apelurile nu vor fi redirecționate.

  • Apel în așteptare:  Dacă sunteți într-o convorbire și funcționalitatea de apel în așteptare este dezactivată, apelurile recepționate ajung direct în mesageria vocală.

  • Identificarea apelantului:  Pentru apelurile FaceTime, numărul dvs. de telefon este afișat chiar dacă identificarea apelantului este dezactivată.

Pentru conturile CDMA, contactați operatorul dvs. pentru informații privind activarea și utilizarea acestor funcții. A se vedea support.apple.com/kb/HT4515?viewlocale=ro_RO.