App Store v skratke
V obchode App Store si môžete prezerať, nakupovať a sťahovať aplikácie pre svoj iPhone. Poznámka:…

Vyhľadávajte aplikácie
Ak viete čo hľadáte, klepnite na Search (Vyhľadať): Prípadne klepnite na Categories (Kategórie) pre prechádzanie…

Nakupujte, uplatňujte a sťahujte
Klepnite na cenu aplikácie (alebo na tlačidlo Free (Zdarma)) a potom ju kúpte klepnutím Buy (Kúpiť).…

Nastavenia obchodu App Store
Ak chcete nastaviť možnosti App Store, prejdite do Nastavenia > iTunes a App Store. Môžete vykonať nasledovné:…