Klepnite na cenu aplikácie (alebo na tlačidlo Free (Zdarma)) a potom ju kúpte klepnutím Buy (Kúpiť). Ak je bezplatná, klepnite na tlačidlo pre stiahnutie z iCloudu.

Ak je namiesto ceny zobrazené tlačidlo tlačidlo pre stiahnutie z iCloudu, daná aplikácia už bola zakúpená a teraz si ju môžete bezplatne stiahnuť. Počas sťahovania alebo aktualizovania aplikácie sa na ploche zobrazí jej ikona s indikátorom priebehu.

  • Použitie darčekovej karty alebo kódu: Klepnite na Featured (Populárne), prejdite rolovaním na spodok a klepnite na Redeem (Uplatniť).

  • Odoslanie darčeka: Otvorte si požadovanú položku a potom klepnite na tlačidlo akcia a Gift (Darovať).

  • Obmedzenie nákupov v rámci aplikácií: Mnoho aplikácií ponúka spoplatnený extra obsah alebo vylepšenia. Ak chcete obmedziť nákupy, ktoré je možné vykonávať takýmto spôsobom v rámci aplikácií, prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Obmedzenia (skontrolujte, či je položka Obmedzenia povolená) a potom vypnite Nakupovanie v apl. Viac v časti Obmedzenia.

  • Vymazanie aplikácie: Podržte prst na ikone aplikácie na ploche, až kým sa nezačne chvieť a potom klepnite na tlačidlo vymazať. Po skončení stlačte tlačidlo Domov. Vstavané aplikácie nie je možné vymazať. Vymazaním aplikácie dôjde aj k vymazaniu jej dát. Ľubovoľnú aplikáciu, ktorú ste si zakúpili v App Store, si môžete bezplatne stiahnuť.

Viac informácií o trvalom vymazaní všetkých aplikácií, dát a nastavení nájdete v časti Reštartovanie alebo resetovanie iPhonu.