Ak chcete nastaviť možnosti App Store, prejdite do Nastavenia > iTunes a App Store. Môžete vykonať nasledovné:

  • Zobrazenie alebo úprava účtu: Klepnite na svoje Apple ID a potom klepnite na Zobraziť Apple ID. Ak chcete zmeniť svoje heslo, klepnite na pole Apple ID.

  • Prihlásenie použitím iného Apple ID: Klepnite na meno svojho účtu a potom klepnite na Odhlásiť sa. Následne zadajte ďalšie Apple ID.

  • Vypnutie automatických sťahovaní: V položke Automatické sťahovanie klepnite na Aplikácie. Aplikácie sa automaticky aktualizujú cez Wi-Fi, pokiaľ túto možnosť nevypnete.

  • Sťahovanie zakúpených aplikácií použitím mobilnej siete: Zapnite možnosť Použiť mobilné dáta. Sťahovanie aplikácií prostredníctvom mobilnej siete môže byť spoplatnené vaším operátorom. Aplikácie Kiosk sa aktualizujú výlučne cez sieť Wi-Fi.