• Ak viete čo hľadáte, klepnite na Search (Vyhľadať): Prípadne klepnite na Categories (Kategórie) pre prechádzanie rôznych typov aplikácií.

  • Chcete niekoho informovať o aplikácii? Vyhľadajte aplikáciu, klepnite na tlačidlo akcia a vyberte metódu. Viac v časti AirDrop, iCloud a ďalšie spôsoby zdieľania.

  • Používanie zoznamu prianí: Ak si chcete zapamätať aplikáciu, ktorú by ste si neskôr chceli zakúpiť, klepnite na tlačidlo akcia na stránke aplikácie a potom klepnite na Add to Wish List (Pridať do zoznamu prianí).

  • Aké aplikácie sa používajú vo vašom okolí? Klepnutím na Near Me (V mojej blízkosti) zistíte, ktoré aplikácie sú populárne u užívateľov vo vašom okolí. (Lokalizačné služby musia byť zapnuté v časti Nastavenia > Súkromie > Lokalizačné služby) Vyskúšajte túto funkciu na rôznych miestach, napríklad v múzeu, na športovej udalosti alebo počas cestovania a prehĺbite tak svoj zážitok.

    Na obrazovke Near Me (V mojej blízkosti) je zobrazených niekoľko aplikácií súvisiacich s prezeraním bejzbalu. V pravom hornom rohu je tlačidlo Wish List (Zoznam prianí). V spodnej časti sa zľava doprava nachádzajú nasledovné taby Featured (Vybrané), Top Charts (Top rebríčky), Near Me (V mojej blízkosti), Search (Vyhľadať) a Updates (Aktualizácie).