Informácie o bezpečnosti
VÝSTRAHA: Nedodržanie nasledovných bezpečnostných pokynov môže viesť k vzniku požiaru, elektrického šoku alebo iného zranenia,…

Informácie o zaobchádzaní
Čistenie iPhone vyčistite okamžite keď príde do kontaktu s akýmikoľvek látkami, ktoré môžu spôsobiť škvrny, ako…

Stránka podpory pre iPhone
Všeobecné informácie týkajúce sa podpory nájdete na adrese www.apple.com/sk/support/iphone. Ak chcete kontaktovať spoločnosť Apple a získať…

Reštartovanie alebo resetovanie iPhonu
Väčšina prípadov s nesprávnym fungovaním iPhonu sa dá vyriešiť vynúteným ukončením aplikácie, reštartovaním alebo resetovaním…

Resetovanie nastavení iPhonu
: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Resetovať a vyberte niektorú z možností: Resetovať všetky nastavenia: …

Získanie informácií o iPhone
Zobrazenie informácií o iPhone: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Informácie. Medzi položky, ktoré si…

Informácie o používaní
Zobrazenie využívania mobilnej siete: Prejdite do Nastavenia > Mobilné. Viac v časti Mobilné nastavenia. Zobrazenie…

Dezaktivovaný iPhone
Ak sa iPhone dezaktivoval, napríklad keď ste zabudli heslo alebo ste zadali nesprávne heslo príliš…

Zálohovanie iPhonu
Na automatické zálohovanie iPhonu môžete použiť iCloud alebo iTunes. Ak si vyberiete zálohovanie na iCloud,…

Aktualizácia a obnova softvéru na iPhone