Softvér na iPhone môžete aktualizovať v nastaveniach na zariadení alebo pomocou iTunes.

  • Bezdrôtová aktualizácia na iPhone: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Aktualizácia softvéru. iPhone vyhľadá dostupné aktualizácie softvéru.

  • Aktualizácia softvéru v iTunes: iTunes vyhľadá dostupné aktualizácie softvéru pri každej synchronizácii iPhonu pomocou iTunes. Viac v časti Synchronizujte s iTunes.

Ďalšie informácie o aktualizácii softvéru iPhonu nájdete na stránke support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=sk_SK.