V Apple si uvedomujeme našu povinnosť minimalizovať dopady našich prevádzok a produktov na životné prostredie. Viac informácií nájdete na stránke www.apple.com/environment.