Pred predajom alebo darovaním iPhonu sa uistite, že ste odstránili celý svoj obsah a osobné informácie. Ak ste povolili funkciu Nájsť môj iPhone (pozri Nájsť môj iPhone), Zámok aktivácie je zapnutý. Predtým, ako bude môcť nový majiteľ iPhonu aktivovať svoj vlastný účet, budete musieť vypnúť Zámok aktivácie.

  • Vymazanie iPhonu a odstránenie Zámku aktivácie: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Resetovať > Vymazať celý obsah a nastavenia.

Viac na stránke http://support.apple.com/kb/HT5661?viewlocale=sk_SK.