V nasledujúcich zdrojoch nájdete spôsoby, akými môžete získať viac informácií týkajúcich sa bezpečnosti, softvéru a servisu pre iPhone.

Typ informácie

Postup

Bezpečné používanie iPhonu

Viac v časti Informácie o bezpečnosti.

Servis a podpora pre iPhone, tipy, diskusné fóra a Apple softvér určený na stiahnutie

Navštívte stránku www.apple.com/sk/support/iphone.

Služby a podpora od vášho operátora

Kontaktujte svojho operátora, alebo navštívte jeho webovú stránku.

Najnovšie informácie o iPhone

Navštívte stránku www.apple.com/sk/iphone.

Spravovanie Apple ID účtu

Navštívte stránku appleid.apple.com.

Používanie iCloudu

Navštívte stránku http://help.apple.com/icloud/.

Používanie iTunes

Otvorte iTunes a vyberte Pomoc > Pomocník pre iTunes. Online sprievodca aplikáciou iTunes je dostupný (nemusí byť dostupný vo všetkých oblastiach) na adrese www.apple.com/emea/support/itunes.

Používanie ďalších Apple iOS aplikácií

Navštívte stránku www.apple.com/emea/support/ios.

Vyhľadanie sériového čísla a čísiel IMEI, ICCID alebo MEID vášho iPhonu

Sériové číslo vášho iPhonu a čísla International Mobile Equipment Identity (IMEI), ICCD alebo Mobile Equipment Identifier (MEID) nájdete na balení iPhonu. Prípadne na iPhone vyberte Nastavenia > Všeobecné > Informácie. Ďalšie informácie nájdete na adrese support.apple.com/kb/ht4061?viewlocale=sk_SK.

Záručný servis

Najprv postupujte podľa pokynov v tejto príručke. Potom navštívte stránku www.apple.com/sk/support/iphone.

Zobrazenie noriem na iPhone

Na iPhone prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Informácie > Právne > Normy.

Výmena batérie

Navštívte stránku Program výmeny batérie.

Používanie iPhonu vo firemnom prostredí

Na webovej stránke www.apple.com/iphone/business nájdete ďalšie informácie o funkciách iPhonu, vrátane používania Microsoft Exchange, IMAP, CalDAV, CardDAV, VPN a ďalších.