Čistenie iPhone vyčistite okamžite keď príde do kontaktu s akýmikoľvek látkami, ktoré môžu spôsobiť škvrny, ako napríklad nečistoty, atrament, líčidlá alebo kozmetické prípravky. Čistenie:

  • Odpojte od iPhonu všetky káble a vypnite ho (podržte tlačidlo Spať/Zobudiť a prstom potiahnite prepínač na obrazovke).

  • Použite mäkkú handričku, ktorá neuvoľňuje vlákna.

  • Zabráňte tomu, aby sa do otvorov dostala vlhkosť.

  • Nepoužívajte čistiace prostriedky ani stlačený vzduch.

Predná a zadná časť iPhonu môže byť vyrobená zo skla, ktoré je pokryté oleofobickou mastnotu odpudzujúcou vrstvou, odolnou voči odtlačkom prstov. Tento typ povrchu sa pri normálnom používaní po čase opotrebováva. Čistiace prostriedky a drsné materiály ničia takýto povrch ešte rýchlejšie a môžu spôsobiť poškrabanie skla.

Používanie konektorov, portov a tlačidiel  Nikdy nepripájajte konektor do portu nasilu ani príliš silno nestláčajte tlačidlá. Mohlo by dôjsť k poškodeniu, na ktoré sa nevzťahuje záruka. Ak sa konektor nedá s ľahkosťou pripojiť do portu, zrejme spolu nepasujú. Skontrolujte, či konektor neblokujú prekážky, či sa konektor a port k sebe hodia a či ste správne umiestnili konektor vzhľadom na port.

Lightning kábel Lightning konektor môže počas bežného používania zmeniť farbu. Zmena farby môže byť spôsobená špinou, prachom a vystavením tekutinám. Ak chcete odstrániť zafarbenie alebo ak sa počas používania kábel zahrieva či nenabíja ani nesynchronizuje iPhone, odpojte ho od svojho počítača alebo napájacieho adaptéra a vyčistite ho suchou mäkkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Na čistenie Lightning konektora nepoužívajte kvapaliny ani čistiace prostriedky.

Prevádzková teplota  iPhone bol navrhnutý na prevádzku v prostredí s teplotou od 0° do 35° C a uskladnenie v prostredí s teplotou od -20° do 45° C. Ak budete používať alebo uskladňovať iPhone mimo tohto rozsahu teplôt, môže dôjsť k jeho poškodeniu a k skráteniu životnosti batérie. Nevystavujte iPhone dramatickým zmenám teploty alebo vlhkosti. Počas bežného používania alebo nabíjania batérie sa iPhone môže zahriať.

Ak vnútorná teplota iPhonu prekročí stanovené limity (napríklad v zaparkovanom aute alebo na priamom slnečnom svetle), môže sa pokúsiť znížiť svoju teplotu. Prejaví sa to nasledovne:

  • iPhone sa prestane nabíjať.

  • Obrazovka stmavne.

  • Zobrazí sa obrazovka s varovaním o teplote.

  • Niektoré aplikácie sa môžu zatvoriť.

Dôležité: Ak sa zobrazí upozornenie na prehriatie, iPhone zrejme nebude možné používať. Ak iPhone nedokáže regulovať svoju vnútornú teplotu, prepne sa do hlbokého spánkového režimu a zotrvá v ňom, až kým nevychladne. Premiestnite iPhone na chladnejšie miesto mimo priameho slnečného žiarenia a počkajte niekoľko minút pred jeho ďalším použitím.

Ďalšie informácie nájdete na stránke support.apple.com/kb/HT2101?viewlocale=sk_SK