V mobilných nastaveniach môžete zapnúť alebo vypnúť mobilné dáta a roaming, nastaviť aplikácie a služby, ktoré budú používať mobilné dáta, zobraziť prevolaný čas a množstvo dát prenesených v mobilnej sieti a nastaviť ďalšie možnosti mobilného pripojenia.

Ak je iPhone pripojený k internetu cez mobilnú dátovú sieť, v stavovom riadku sa zobrazí ikona LTE, 4G, 3G, E alebo GPRS.

Mobilné siete LTE, 4G a 3G v sieti GSM podporujú simultánnu hlasovú a dátovú komunikáciu. Ak ste pripojení k inému typu mobilnej siete, nemôžete telefonovať a zároveň používať internetové služby, pokiaľ iPhone nie je pripojený na internet prostredníctvom Wi-Fi. V závislosti od pripojenia k sieti je možné, že nebudete môcť prijímať telefónne hovory, kým iPhone prenáša dáta cez mobilnú sieť — napríklad počas sťahovania webovej stránky.

  • GSM siete:  S pripojením EDGE alebo GPRS môžu byť hovory počas dátových prenosov presmerované priamo do odkazovej schránky. Dátové prenosy budú pozastavené počas hovorov, na ktoré sa rozhodnete odpovedať.

  • CDMA siete:  S pripojením EV-DO sú pri odpovedaní na prichádzajúce hovory dátové prenosy pozastavené. S 1xRTT pripojením môžu byť hovory počas dátových prenosov presmerované priamo do odkazovej schránky. Dátové prenosy budú pozastavené počas hovorov, na ktoré sa rozhodnete odpovedať.

Dátové prenosy budú pokračovať po ukončení hovoru.

Ak sú vypnuté mobilné dáta, všetky dátové služby používajú len Wi-Fi — vrátane emailu, prezerania webových stránok, push hlásení a ďalších služieb. Ak sú zapnuté mobilné dáta, môže byť prenos dát v sieti operátora spoplatnený. Znamená to, že používanie určitých funkcií, ktoré prenášajú dáta, ako napríklad Siri alebo Správy, môže mať za následok vyššie poplatky u vášho operátora.

  • Vypnutie a zapnutie Mobilných dát: Prejdite do Nastavenia > Mobilné. Dostupné môžu byť aj nasledovné možnosti:

  • Zapnutie alebo vypnutie hlasového roamingu (CDMA):  Ak sa chcete vyhnúť poplatkom za používanie sietí iných operátorov, vypnite hlasový roaming. Ak nie je dostupná sieť vášho operátora, iPhone nebude poskytovať mobilné (hlasové alebo dátové) služby.

  • Zapnutie alebo vypnutie dátového roamingu:  Dátový roaming umožňuje prístup na internet cez mobilnú dátovú sieť v prípade, že sa nenachádzate v dosahu siete vášho mobilného operátora. Keď cestujete a chcete sa vyhnúť neočakávaným poplatkom za dátový roaming, vypnite túto funkciu. Viac v časti Nastavenia telefónu.

  • Zapnutie alebo vypnutie siete 3G:  Používanie siete 3G načíta v niektorých prípadoch internetové údaje rýchlejšie, ale môže skrátiť výdrž batérie. Ak veľa telefonujete, môžete sieť 3G vypnúť a predĺžiť tak výdrž batérie. Táto možnosť nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

  • Nastavenie využívania mobilných dát aplikáciami a službami: Prejdite do Nastavenia > Mobilné a zapnite alebo vypnite mobilné dáta pre aplikácie, ktoré ich dokážu používať. Ak je nastavenie vypnuté, bude iPhone pre danú službu používať len Wi-Fi. Nastavenie iTunes zahŕňa službu iTunes Match a aj automatické sťahovania z obchodov iTunes Store a App Store.