Väčšina prípadov s nesprávnym fungovaním iPhonu sa dá vyriešiť vynúteným ukončením aplikácie, reštartovaním alebo resetovaním iPhonu.

  • Reštartovanie iPhonu: Stlačte a podržte tlačidlo Spať/Zobudiť, až kým sa nezobrazí červený prepínač. Vypnite iPhone potiahnutím prepínača pomocou prsta. iPhone znovu zapnete stlačením a podržaním tlačidla Spať/Zobudiť, až kým sa nezobrazí logo spoločnosti Apple.

  • Vynútené ukončenie aplikácie: Na ploche dvakrát kliknite na tlačidlo Domov a na obrazovke aplikácií potiahnite prst nahor.

Ak sa iPhone nedá vypnúť alebo ak problém pretrváva, pravdepodobne bude potrebné ho resetovať. Túto operáciu vykonajte len v prípade, ak nemôžete reštartovať iPhone.

  • Resetovanie iPhonu: Stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlo Spať/Zobudiť naraz s tlačidlom Domov, až kým sa nezobrazí logo spoločnosti Apple.

    Resetovať môžete slovník klávesnice, nastavenia siete, rozloženie ikon na ploche a lokalizačné upozornenia. Môžete tiež vymazať všetok svoj obsah a nastavenia.