Všeobecné informácie týkajúce sa podpory nájdete na adrese www.apple.com/sk/support/iphone. Ak chcete kontaktovať spoločnosť Apple a získať osobnú podporu (nie je dostupná pre všetky oblasti), navštívte stránku expresslane.apple.com.