Na automatické zálohovanie iPhonu môžete použiť iCloud alebo iTunes. Ak si vyberiete zálohovanie na iCloud, nemôžete zároveň používať iTunes na automatické zálohovanie do svojho počítača. Môžete však použiť iTunes na manuálne zálohovanie svojho iPhonu. iCloud denne zálohuje váš iPhone cez Wi-Fi, vždy, keď je pripojený k napájaniu a zamknutý. Dátum a čas poslednej zálohy je zobrazený v spodnej časti obrazovky Úložisko a záloha.

iCloud zálohuje:

 • Zakúpenú hudbu, filmy, TV seriály aplikácie a knihy

 • Fotky a videá v albume Fotoaparát

 • Nastavenia iPhonu

 • Dáta aplikácií

 • Rozloženie plochy, priečinkov a aplikácií

 • Správy (iMessage, SMS a MMS)

 • Zvonenia

Poznámka: Zakúpený obsah nie je zálohovaný vo všetkých oblastiach.

 • Zapnutie iCloud záloh.  Prejdite do Nastavenia > iCloud a po vyzvaní sa prihláste pomocou svojho Apple ID a hesla. Prejdite do Úložisko a záloha a potom zapnite možnosť iCloud záloha. Ak chcete zapnúť zálohy v iTunes, prejdite do Súbor > Zariadenia > Zálohovať.

 • Okamžité zálohovanie.  Prejdite do Nastavenia > iCloud > Úložisko a záloha a potom klepnite na Zálohovať.

 • Šifrovanie záloh: Zálohy v iCloude sú automaticky šifrované kvôli ochrane vašich dát pred neautorizovaným prístupom. Dáta sú zašifrované počas prenosu aj počas uchovania v iCloude. Ak na zálohovanie používate iTunes, vyberte v paneli Zhrnutie možnosť Zašifrovať zálohu iPhonu.

 • Spravovanie záloh.  Prejdite do Nastavenia > iCloud > Úložisko a záloha a potom klepnite na Spravovať úložisko. Klepnite na názov svojho iPhonu. Môžete vybrať aplikácie, ktorú sú zálohované na iCloude a odstrániť existujúce zálohy. V iTunes odstráňte zálohy v nastaveniach iTunes.

 • Zapnutie alebo vypnutie zálohovania albumu Fotoaparát.  Prejdite do Nastavenia > iCloud > Úložisko a záloha a potom klepnite na Spravovať úložisko. Klepnite na názov svojho iPhonu a potom zapnite alebo vypnite zálohovanie albumu Fotoaparát.

 • Zobrazenie zálohovaných zariadení.  Prejdite do Nastavenia > iCloud > Úložisko a záloha > Spravovať úložisko.

 • Zastavenie zálohovania na iCloud: Prejdite do Nastavenia > iCloud > Úložisko a záloha a vypnite možnosť iCloud záloha.

Hudba, ktorá nebola zakúpená v iTunes, nie je zálohovaná na iCloude. Na zálohovanie a obnovenie takéhoto obsahu použite iTunes. Viac v časti Synchronizujte s iTunes.

Dôležité: Zálohy pre hudbu, filmy a TV seriály nie sú dostupné vo všetkých krajinách. Predchádzajúce nákupy nie je možné obnoviť, ak sa viac nenachádzajú v iTunes Store, App Store alebo iBooks Store.

Zakúpený obsah a zdieľané fotky nezaberajú na 5 GB bezplatnom iCloud úložisku žiadne miesto.

Ďalšie informácie o zálohovaní iPhonu nájdete na stránke support.apple.com/kb/HT5262?viewlocale=sk_SK.