• Zobrazenie informácií o iPhone: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Informácie. Medzi položky, ktoré si môžete prezerať, patria:

 • Sieťová adresa

 • Počet skladieb, videí, fotiek a aplikácií

 • Kapacita a dostupné úložisko

 • Verzia iOS

 • Operátor

 • Číslo modelu

 • Sériové číslo

 • Adresa Wi-Fi a Bluetooth

 • IMEI (International Mobile Equipment Identity)

 • ICCID (Integrated Circuit Card Identifier alebo Smart Card) pre GSM siete

 • MEID (Mobile Equipment Identifier) pre CDMA siete

 • Firmvér modemu

 • Diagnostika a používanie a Právne informácie (vrátane právnych upozornení, licencie, záruky, regulačných informácií a RF žiarenie)

Ak chcete kopírovať sériové číslo alebo iný identifikátor, podržte na ňom prst, až kým sa nezobrazí Kopírovať.

iPhone odosiela diagnostické informácie a informácie týkajúce sa používania za účelom vylepšovania Apple produktov a služieb. Tieto dáta neobsahujú žiadne osobné informácie, no môžu obsahovať informácie o polohe.

 • Prezeranie alebo vypnutie diagnostických informácií: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Informácie > Diagnostika a používanie.