Diktafón v skratke


Nahrávajte
Spustenie nahrávania: Klepnite na alebo stlačte stredné tlačidlo na náhlavnej sade. Opätovným klepnutím na pozastavíte…

Počúvajte
Orezanie nahrávky: Klepnite na nahrávku, klepnite na Upraviť a potiahnite začiatočnú a koncovú červenú značku. Pre prehratie…

Preneste nahrávky na svoj počítač
Nahrávky môžete synchronizovať s knižnicou iTunes na svojom počítači a potom si ch prehrávať, prípadne ich môžete…