Ak si chcete vypočuť nahrávku alebo ju orezať, klepnite na nahrávku v zozname v spodnej časti obrazovky.
  • Orezanie nahrávky: Klepnite na nahrávku, klepnite na Upraviť a potiahnite začiatočnú a koncovú červenú značku. Pre prehratie ukážky klepnite na tlačidlo prehrať. Po vykonaní úprav uložte nahrávku klepnutím na Orezať. Orezané časti nie je možné obnoviť.