Nahrávky môžete synchronizovať s knižnicou iTunes na svojom počítači a potom si ch prehrávať, prípadne ich môžete synchronizovať s iným iPhonom alebo iPodom touch.

Ak z iTunes vymažete synchronizovanú nahrávku, ostane uchovaná na zariadení, na ktorom bola nahraná, no bude vymazaná zo všetkých ostatných synchronizovaných iPhonov alebo iPodov touch. Ak vymažete synchronizovanú nahrávku z iPhonu, bude znovu prekopírovaná na iPhone pri najbližšej synchronizácii s iTunes, no túto kópiu nemôžete synchronizovať späť do iTunes.

  • Synchronizácia nahrávok s iTunes: Pripojte iPhone k svojmu počítaču a v iTunes potom vyberte iPhone. Vo vrchnej časti obrazovky vyberte Hudba (medzi Aplikácie a Filmy), vyberte Synchronizovať hudbu, vyberte možnosť Zahrnúť nahrávky a kliknite na Použiť.

Nahrávky synchronizované z iPhonu na váš počítač sa zobrazia v zozname Hudba a v playliste Nahrávky v iTunes. Nahrávky synchronizované z počítača sa zobrazia v aplikácii Diktafón na iPhone, no nie v aplikácii Hudba.