FaceTime v skratke
FaceTime používajte na uskutočňovanie video hovorov alebo zvukových hovorov na iné iOS zariadenia alebo počítače,…

Uskutočňovanie a prijímanie hovorov
Uskutočnenie FaceTime videohovoru: Skontrolujte, či je FaceTime zapnutý v položke Nastavenia > FaceTime. Klepnite na FaceTime,…

Správa hovorov
Počas hovoru môžete vykonávať viacero vecí naraz.  Stlačte tlačidlo Domov a klepnite na ikonu žiadanej aplikácie.…