FaceTime používajte na uskutočňovanie video hovorov alebo zvukových hovorov na iné iOS zariadenia alebo počítače, ktoré podporujú FaceTime. FaceTime kamera je určená na komunikáciu tvárou v tvár. Ak sa počas videohovoru chcete podeliť o obraz svojho okolia, prepnite na zadnú iSight kameru (nie je dostupná na všetkých modeloch).

Poznámka: FaceTime nemusí byť dostupný vo všetkých oblastiach.

Obrazovka aplikácie FaceTime s prebiehajúcim hovorom a tvárou volaného, ktorá vypĺňa takmer celú obrazovku. Váš obraz je vpravo hore. V spodnej časti sú zľava doprava tlačidlá Prepnúť kameru, Zložiť a Stíšiť.

Pomocou Wi-Fi pripojenia a Apple ID môžete uskutočňovať a prijímať FaceTime hovory (najprv sa prihláste so svojím Apple ID alebo si vytvorte nový účet). Na iPhone 4s a novších modeloch môžete používať FaceTime aj prostredníctvom mobilného dátového pripojenia, čo môže byť spojené s dodatočnými poplatkami. Túto funkciu môžete vypnúť v Nastavenia > Mobilné. Ďalšie informácie o používaní mobilných sietí a nastavení nájdete v časti Mobilné nastavenia.