• Počas hovoru môžete vykonávať viacero vecí naraz.  Stlačte tlačidlo Domov a klepnite na ikonu žiadanej aplikácie. Naďalej budete môcť rozprávať so svojím priateľom, nebudete sa však vidieť. Ak sa chcete vrátiť k videu, klepnite na zelenú lištu vo vrchnej časti obrazovky.

  • Môžete využívať zoznam Obľúbené.  Klepnite na Obľúbené. Ak chcete pridať osobu do zoznamu obľúbených, klepnite na značka plus a následne vyberte kontakt, ktorý pridáte do Obľúbených ako Audio FaceTime alebo FaceTime. Ak chcete zavolať niekomu z obľúbených kontaktov, klepnite na jeho meno v zozname. Uistite sa, či telefónne čísla kontaktov spoza vášho regiónu obsahujú predvoľbu danej krajiny alebo regiónu.

  • Môžete prepínať hovory.  FaceTime hovory nie je možné presmerovať. Ak vám počas FaceTime hovoru zavolá iný užívateľ, môžete buď ukončiť prebiehajúci FaceTime hovor a zdvihnúť prichádzajúci, odmietnuť prichádzajúci hovor alebo naň odpovedať textovou správou.

  • Blokovanie neželaných volajúcich.  Prejdite do Nastavenia > FaceTime > Pridať nové. Od blokovaných osôb nebudete prijímať hlasové hovory, FaceTime hovory ani textové správy. Ďalšie informácie o blokovaní hovorov nájdete na stránke support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=sk_SK.

Ďalšie možnosti v nastaveniach vám umožňujú zapnúť alebo vypnúť FaceTime, určiť číslo telefónu, Apple ID alebo emailovú adresu, ktorá sa má používať s FaceTime, ako aj nastaviť svoje ID volajúceho.