• Uskutočnenie FaceTime videohovoru: Skontrolujte, či je FaceTime zapnutý v položke Nastavenia > FaceTime. Klepnite na FaceTime, potom klepnite na Kontakty a vyberte meno. Klepnutím na tlačidlo video uskutočníte videohovor alebo klepnutím na tlačidlo prijímača telefónu uskutočníte zvukový hovor.

Orezaná obrazovka aplikácie Kontakty s tlačidlami na vykonanie FaceTime videohovoru a audiohovoru.
  • Začnite hovor použitím svojho hlasu.  Stlačte a podržte tlačidlo Domov, následne vyslovte „FaceTime“ a potom meno osoby, ktorej chcete zavolať.

  • Zavolať znova:  Klepnite na Posledné a vyberte meno alebo číslo.

  • Zavolanie neskôr:  Pri prichádzajúcom FaceTime hovore naň môžete odpovedať, odmietnuť alebo si zvoliť inú možnosť.

Obrazovka prichádzajúceho hovoru s tlačidlami. Vrchný riadok zľava doprava: Tlačidlo Pripomenúť, tlačidlo Správa. Spodný riadok zľava: Tlačidlo Zrušiť a tlačidlo Zdvihnúť.
  • Zobrazenie celej skupiny: Otočte iPhone, aby ste mohli používať FaceTime v orientácii na šírku. Ak chcete zabrániť nežiaducim zmenám orientácie, uzamknite iPhone v orientácii na šírku. Viac v časti Zmeňte orientáciu obrazovky.