Prezerajte si fotky a videá
V aplikácii Fotky si môžete prezerať: Album Fotoaparát — fotky a videá, ktoré ste spravili na…

Usporiadajte svoje fotky a videá
Vytvorenie nového albumu: Klepnite na Albumy, klepnite na , zadajte názov a klepnite na Uložiť.…

Zdieľanie fotiek v iCloude
Zdieľajte streamy fotiek alebo videí s vybranými ľuďmi. Vybraní priatelia, ktorí majú iCloud účet a…

Môj Fotostream
Prezeranie fotiek vytvorené na iPhone, na iných zariadeniach, tak aby sa sprístupňovali automaticky: Zapnite v Nastavenia…

Zdieľajte fotky a videá
Fotky a videá môžete zdieľať v emailovej alebo textovej správe (MMS alebo iMessage), prípadne ich…

Upravujte fotky a orezávajte videá
Fotky môžete upravovať priamo na iPhone. Počas prezerania fotografie na celej obrazovke klepnite na Upraviť…

Tlačte fotky
Tlač na tlačiarniach s funkciou AirPrint: Tlač jednotlivej fotografie:  Klepnite na a potom klepnite na Tlačiť. Tlačenie…

Nastavenia aplikácie Fotky
Nastavenia pre aplikáciu Fotky nájdete v Nastavenia > Fotky a Kamera. Sú to medzi inými: Môj…