• Prezeranie fotiek vytvorené na iPhone, na iných zariadeniach, tak aby sa sprístupňovali automaticky: Zapnite Môj Fotostream v Nastavenia > Fotky a Kamera. Môj Fotostream môžete zapnúť aj v Nastavenia > iCloud > Fotky.

Ak je váš iPhone pripojený na internet prostredníctvom Wi-Fi, po opustení aplikácie Kamera sa vaše fotky automaticky pridajú do albumu Môj Fotostream. V albume Môj Fotostream sa zobrazia aj všetky fotky pridané do albumu Fotoaparát vrátane snímok obrazovky a fotiek uložených z emailov.

Fotky pridané do albumu Môj Fotostream na inom vašom zariadení sa zobrazia aj v albume Môj Fotostream na iPhone. iOS zariadenia dokážu uchovávať až 1000 vašich posledných fotiek z albumu Môj Fotostream. Počítače dokážu uložiť všetky fotky z albumu Môj Fotostream natrvalo.

Poznámka: Fotky odoslané do Môj Fotostream nezaberajú v iCloud úložisku žiadne miesto.

  • Spravovanie obsahu vášho fotostreamu: V albume Môj Fotostream klepnite na Upraviť.

  • Uloženie najlepších fotiek v albume na iPhone:  Označte fotografie a klepnite na Pridať do.

  • Zdieľanie, tlač, kopírovanie alebo ukladanie fotiek do albumu Fotoaparát:  Označte fotky a klepnite na tlačidlo zdieľať.

  • Vymazanie fotiek:  Označte fotky a klepnite na tlačidlo vymazať.

Poznámka: Po vymazaní budú fotky odstránené z albumu Môj Fotostream na všetkých vašich zariadeniach, no pôvodné fotky zostanú v albume Fotoaparát na zariadení, na ktorom boli spravené. Fotky, ktoré uložíte do iného albumu na zariadení alebo v počítači sa takisto nevymažú. Ak chcete vymazať fotky z Môj Fotostream, musíte mať na iPhone a na všetkých ostatných zariadeniach systém iOS 5.1 alebo novší. Viac na stránke support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=sk_SK.