Nastavenia pre aplikáciu Fotky nájdete v Nastavenia > Fotky a Kamera. Sú to medzi inými:

  • Môj Fotostream a Zdieľanie fotiek

  • Prezentácia