V aplikácii Fotky si môžete prezerať:

  • Album Fotoaparát — fotky a videá, ktoré ste spravili na iPhone alebo ste ich uložili z emailu, textovej správy, webovej stránky a snímky obrazovky

  • Zdieľané fotky a videá — fotky a videá zdieľané pomocou služby Zdieľanie fotiek z iCloudu a fotky, ktoré s vami zdieľajú iní užívatelia (viac v časti Zdieľanie fotiek v iCloude)

  • Fotky a videá synchronizované z vášho počítača (viac v časti Synchronizujte s iTunes)

Zobrazenie Momenty v aplikácii Fotky. Vľavo hore je zobrazené tlačidlo Zbierky a vpravo hore tlačidlo Vybrať. V spodnej časti sa nachádzajú taby Fotky, Zdieľané a Albumy.
  • Prezeranie fotiek a videí: Klepnite na Fotky. Aplikácia Fotky automaticky usporiada vaše fotky a videá podľa rokov, zbierok a momentov. Ak si chcete rýchlo prejsť fotky v nejakej zbierke alebo roku, dotknite sa a podržte prst na danej položke a následne ho potiahnite.

V predvolenom nastavení pri prehliadaní podľa roka alebo podľa zbierky zobrazuje aplikácia Fotky reprezentatívnu časť fotiek. Ak chcete zobraziť všetky svoje fotky, prejdite do Nastavenia > Fotky a Kamera a vypnite možnosť Zhrnúť fotky.

  • Zobrazenie podľa udalostí alebo tvárí: Albumy synchronizované s aplikáciou iPhoto 8.0 alebo novšou verziou, prípadne s aplikáciou Aperture 3.0.2 je možné prezerať podľa udalostí alebo tvárí. Klepnite na Albumy a následne rolovaním nájdite Udalosti alebo Tváre.

  • Zobrazenie podľa umiestnenia: Pri zobrazení podľa roka alebo zbierky klepnite na tlačidlo prehrať. Fotky alebo videá, ktoré obsahujú informáciu o polohe, sa zobrazia na mape a ukážu tak miesto, kde boli urobené.

Pri prezeraní fotky alebo videa môžete klepnutím zobraziť alebo skryť ovládanie. Ak chcete prejsť dopredu alebo dozadu, potiahnite prstom doľava alebo doprava.

  • Zväčšovanie a zmenšovanie: Klepnite dvakrát na fotku, prípadne použite gesto roztiahnutia prstov od seba. Zväčšenú fotku môžete na obrazovke posúvať ťahaním.

  • Prehranie videa: Klepnite na tlačidlo prehrať. Ak chcete prepnúť medzi zobrazením na celú obrazovku a zobrazením prispôsobeným veľkosti obrazovky, dvakrát klepnite na displej.

  • Prehranie prezentácie: Pri prezeraní fotky klepnite na tlačidlo zdieľať a potom klepnite na Prezentácia. Nastavte možnosti a potom klepnite na Spustiť prezentáciu. Ak chcete zastaviť prezentáciu, klepnite na obrazovku. Ak chcete nastaviť iné možnosti prezentácie, klepnite na Nastavenia > Fotky a Kamera.

Informácie o streamovaní prezentácie alebo videa na TV nájdete v časti AirPlay.