Možnosti úprav zahŕňajú otočenie, autovylepšenie, filtre, odstránenie červených očí a orezanie.

Fotky môžete upravovať priamo na iPhone. Počas prezerania fotografie na celej obrazovke klepnite na Upraviť a potom klepnite na jeden z nástrojov.

  • Autovylepšenie vylepší expozíciu, kontrast, sýtosť a ďalšie vlastnosti fotky.

  • Filtre vám umožňujú použiť na fotku rôzne farebné efekty, vrátane ČB efektu.

  • Pomocou nástroja Odstrániť červené oči klepnite na každé oko, ktoré je potrebné upraviť.

  • Potiahnutím okrajov mriežky môžete orezať fotku.

Potiahnutím upravte polohu fotky a potom klepnite na Orezať.

  • Nepáčia sa vám výsledky úprav? Opätovným klepnutím na nástroj obnovíte pôvodnú fotku.

Video s prehliadačom snímok vo vrchnej časti. V pravom hornom rohu sa nachádza tlačidlo na orezanie.
  • Skrátenie videa: Klepnutím na obrazovku zobrazte ovládanie, potiahnite jeden z koncov prehliadača snímok a potom klepnite na Orezať.

Dôležité: Ak vyberiete možnosť Orezať originál, budú orezané snímky natrvalo vymazané z pôvodného videa. Ak vyberiete možnosť Uložiť nový klip, bude v albume Fotoaparát uložené nové skrátené video a pôvodné video ostane nezmenené.

  • Nastavenie časti Spomal. videa: (iPhone 5s) Pomocou zvislých pruhov pod prehliadačom snímok nastavte časť videa, ktorú chcete prehrať v spomalenom režime.